AcasăAGRICULTURA & AGRIBUSINESSRomânia de vânzare. Terenurile agricole pot fi cumpărate de cetățenii UE fără...

România de vânzare. Terenurile agricole pot fi cumpărate de cetățenii UE fără restricții

Cu toate că intențiile Guvernului erau de a pune unele restricții pentru cetățenii UE care doreau să cumpere terenuri agricole românești după 1 ianuarie 2014, în final Executivul a cedat presiunilor Uniunii Europene și a decis să dea liber – fără impunerea nici unei condiții – la achiziționarea de terenuri agricole românești.

 

Guvernul a aprobat forma finală a  proiectului de „Lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării–cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice şi de înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare”. Vechiul proiect, care prevedea o limită de 100 de ha şi o experienţă de minim cinci ani în domeniu, pentru străinii care doreau să achiziţioneze teren agricol în România, nu a fost agreat de oficialii Uniunii Europene, iar urmarea a fost eliminarea lor din draftul de proiect. Mingea este acum în ograda Parlamentului care va trebui să adopte legea, fapt care va conduce ca – începând cu data de 1 ianuarie 2014 –  persoanele fizice, cetăţeni români, respectiv cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE), precum şi apatrizii cu  domiciliul în România sau într-un stat membru al UE sau ai statelor care sunt parte la ASEE, vor putea cumpăra oricât teren agricol doresc.

O singura restricţie există – valabilă atât pentru români cât şi pentru străini -respecitv dreptul de preempţiune. Astfel, potrivit proiectului, la cumpărarea unui terene extravilan agricol, au drept de preempțiune coproprietarii persoane fizice, arendaşii, vecinii persoane fizice, persoanele fizice cu vârsta de până la 40 de ani care desfăşoară activităţi agricole pe raza administrativ-teritorială a localităţii unde este situat terenul respectiv, precum şi Statul Român, la preţ şi în condiţii egale, în ordinea stabilită prin prezenta lege. Potrivit proiectului de lege, vânzătorul înregistrează la primăria din raza unităţii administrativ teritoriale unde se află terenul o cerere prin care solicită notificarea preemptorilor, precum şi afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan. Cererea este însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol, care va cuprinde, pe lângă preţul cerut pentru terenul ce urmează a fi vândut, numele şi prenumele vânzătorului, adresa completă unde are domiciliul vânzătorul, amplasamentul terenului, suprafaţa, categoria de folosinţă şi clasa de calitate, documentele cadastrale necesare vânzării – cumpărării, precum şi copia documentului care atestă calitatea de proprietar.  Oferta de vânzare va fi afişată la sediul primăriei 30 de zile. În termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria notifică în scris preemptorii şi afişează oferta de vânzare la sediul acesteia. Primăria are obligaţia de a transmite la Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare-instituţie ce va fi înfiinţată prin reorganizarea ADS, odată cu notificarea preemptorilor, oferta de vânzare, precum şi lista preemptorilor, conform modelului stabilit prin normele metodologice la prezenta lege. În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii ofertei de vânzare a terenului agricol, Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare o va afişa pe site-ul acesteia.Titularii dreptului de preempţiune interesaţi să cumpere trebuie să transmită acceptarea ofertei, însoţită de documentaţia din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile pentru a cumpăra terenul, pe care o comunică vânzătorului şi Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, în termen de 30 de zile de la data afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei. Netransmiterea acceptării ofertei în termenul prevăzut duce la pierderea dreptului de preempţiune.

Dacă în termenul prevăzut niciunul dintre titularii dreptului de preempţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, vânzarea terenului este liberă, urmând ca vânzătorul să înştiinţeze în scris Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare despre aceasta.

Terenurile agricole dobândite prin vânzare-cumpărare trebuie să fie utilizate potrivit categoriei de folosinţă înscrise în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară.Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă de 100.000 de lei/ha, iar dacă acest lucru se întâmplă doi ani consecutiv, amenda este de cinci ori mai mare, adică, de 500.000 de lei/ha. De asemenea, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenzi cuprinse între 50.000 şi 100.000 de lei vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care s-au stabilit zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, fără avizul Ministerului Culturii şi distrugerea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare amplasate pe un terenul agricol situat în extravilan dobândit prin vânzare-cumpărare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Adrian Negrila on EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
Gaina Constantin on EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
ce e prostia Regiunea Timis-Hateg? on Regiunea Vest? Poate Timiș-Hațeg
anonimul on Mircea-Molot
un cetatean responsabil on Controale sanitare în şcoli
un cetatean responsabil on Mostră de necivilizație la Banpotoc
%d blogeri au apreciat: