AcasăADMINISTRATIEO enciclopedie în trei volume: monografia judeţului Hunedoara

O enciclopedie în trei volume: monografia judeţului Hunedoara

Afiș MonografieCea mai amplă şi bine documentată monografie a judeţului Hunedoara este lansată marţi, 29 ianuarie, la ora 15.00, în foaierul Teatrului de Artă din Deva.

Structurată pe trei volume, monografia se constituie ca un eveniment de o importanţă excepţională, aşteptat cu nerăbdare de toţi cei care au fost în permanență la curent cu acest proiect amplu, de mare impact asupra vieții social-culturale din județul Hunedoara.

„Monografia a fost elaborată la inițiativa domnului Mircea Ioan Moloţ, preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara. Biblioteca Județeană a acceptat provocarea și s-a implicat cu toate forțele în finalizarea acestui ambițios proiect cultural. Rezultatul a fost apariția celei mai ample și mai bine documentate monografii a județului Hunedoara, lucrare ce reprezintă o veritabilă carte de vizită a județului nostru, realizată cu instrumentar ştiinţific de către un colectiv interdisciplinar format din specialişti din principalele instituţii de profil din judeţ: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara, Compania Judeţeană de Turism Hunedoara S.A., Direcţia Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Naţional Hunedoara, Direcţia Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Teatrul de Artă Deva. Aspectul grafic de înaltă ținută este meritul Casei de Editură Emia Deva care a avut o contribuție importantă la realizarea acestei monografii”, spune directorul Bibliotecii Judeţene „Ovid-Densuşianu” Hunedoara-Deva, Sebastian Bara.

Primul volum al monografiei prezintă pe larg, prin studii bine documentate, caracteristicile naturale ale județului Hunedoara, începând de la așezare, relief, hidrografie, floră și faună, până la parcuri naturale și zone protejate.

Urmează capitole speciale dedicate istoriei județului Hunedoara, istorie analizată din cele mai vechi timpuri, ajungând la Regatul dac și Dacia romană, viața comitatului în timpul voievodatului Transilvaniei, cu figura ilustră a lui Iancu de Hunedoara, perioada modernă, cu răscoala lui Horia, Cloșca și Crișan, revoluția de la 1848-1849, lupta românilor hunedoreni pentru emancipare națională, județul Hunedoara în timpul Primului Război Mondial, viața hunedoreană în perioada interbelică și anii ce au premers a doua conflagrație mondială.

Al doilea volum poartă titlul generic „Economie şi societate” întrucât face o profundă incursiune în viaţa economică, socială şi spirituală a judeţului, punând în lumină aspecte specifice judeţului nostru.

Firul istoric este reluat de la anii celui de-al Doilea Război Mondial după care se face o amplă şi documentată incursiune, o analiză riguroasă a vieţii judeţului Hunedoara în timpul comunismului.

Este prezentat impactul negativ produs de naţionalizarea de la 11 iunie 1948 şi de colectivizarea agriculturii, procese dureroase care au generat suferinţe şi traume ale căror efecte s-au resimţit puternic şi asupra populaţiei judeţului Hunedoara.

Perioada de după decembrie 1989 este analizată succint, evenimentele fiind foarte recente pe scara timpului, ceea ce nu permite încă o abordare istorică suficient de riguroasă.

Capitole speciale sunt rezervate dezvoltării economice a județului, mineritului aurifer, carbonifer și al fierului, din Munții Apuseni, Valea Jiului, Munții Poiana Ruscă, aspectele tehnologice, descrierile zăcămintelor, informaţiile economice fiind completate cu analiza activităţii societăţilor miniere care au funcţionat aici de-a lungul timpului şi au contribuit la dezvoltarea economică a judeţului Hunedoara.

O amplă analiză, bazată pe documente inedite, este rezervată meşteşugurilor şi breslelor hunedorene urmărite de la începuturile din secolul XIII, până în epoca contemporană. O bogată iconografie vine în sprijinul informaţiilor oferite.

În continuare, administraţia judeţului Hunedoara este prezentată detaliat, începând cu prima menţiune despre comitatul Hunedoara datând din anul 1876, continuând cu analiza instituţiilor administrative ale comitatului şi apoi ale judeţului. Tabloul administraţiei hunedorene este adus la zi, până la reînfiinţarea prefecturilor, în mai 1992.

Acestui tablou i se adaugă o prezentare sintetică, pe bază de hărţi, a tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara (municipii, oraşe, comune), cu localităţile aparţinătoare şi cu anul primei lor atestări documentare.

Volumul se încheie cu o amplă prezentare a învăţământului hunedorean de la începuturi până în zilele noastre, subliniindu-se în mod deosebit rolul extrem de important pe care l-a îndeplinit şcoala românească din Transilvania în păstrarea şi afirmarea fibrei naţionale.

Al treilea volum al monografiei se intitulează „Cultură şi spiritualitate” și include texte ce pun în lumină viaţa spirituală şi bogăţia culturală a acestui spaţiu. Volumul se deschide cu o amplă prezentare a istoriei bisericilor creştine din judeţ.

De la atestările paleocreştine de pe teritoriul judeţului Hunedoara, de la cele mai vechi biserici din judeţ, de la Strei şi Streisângiorgiu, până la viaţa bisericească din zilele noastre, este prezentată istoria bisericilor ortodoxă, greco-catolică, romano-catolică, reformată, luterană, unitariană. Din acest capitol rezultă cu limpezime faptul că judeţul Hunedoara a fost întotdeauna un spaţiu de vieţuire interetnică, a tuturor confesiunilor religioase, fără fricţiuni şi conflicte majore.

Viaţa culturală hunedoreană a fost caracterizată printr-o efervescență deosebită a societăţilor şi instituţiilor culturale, o atenţie specială şi pe deplin justificată fiind acordată rolului pe care Societatea ASTRA  l-a jucat în formarea şi afirmarea conştiinţei naţionale a românilor transilvăneni.

De asemenea a fost amplu prezentată activitatea Societății pentru Fond de Teatru Român, a Societății de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara şi a Muzeului Judeţului Hunedoara,  instituţii culturale care au avut un impact puternic asupra vieţii hunedorene la cumpăna veacurilor XIX şi XX.

Întreaga viaţă politică, socială, economică, culturală a judeţului Hunedoara a fost oglindită, începând cu anul 1876, când apare primul ziar hunedorean, în paginile unor publicaţii cu profil divers, publicaţii a căror apariţie este urmărită cronologic în monografie, până în perioada post-decembristă.

Zonele etno-folclorice din județul Hunedoara se bucură de o atenție specială, acestea fiind prezentate pe larg, cu competență și pasiune de către autorii monografiei, astfel încât oricine doreşte să cunoască acest judeţ va descoperi comori folclorice inestimabile, bine conservate, nealterate, din Ţinutul Pădurenilor până pe Valea Mureşului, din Ţinutul Momârlanilor până pe culmile domoale ale Apusenilor.

Frumuseţile naturale ale judeţului Hunedoara, monumentele naturii, monumentele istorice, de patrimoniu sunt concentrate în capitolul special dedicat turismului.  Traseele montane din Retezat şi Parâng, aşezările din Munţii Apuseni, monumentele dacice, vestigiile romane, bisericile vechi din lemn şi piatră, castelele şi fortăreţele, văile pitoreşti ale râurilor ce străbat judeţul fac ca în orice anotimp acesta să-şi păstreze atractivitatea pentru cei care îl vizitează.

Monografia județului Hunedoara a încercat să sintetizeze toate caracteristicile acestui județ care  se prezintă celor care vor să-l cunoască drept un judeţ  cu frumuseţi naturale unice, cu o existenţă marcată de momente cruciale pentru istoria naţională, cu o viaţă spirituală bogată, cu o impresionantă bogăţie etno-folclorică.

Lucrarea, în ansamblul ei, are la bază o documentare extrem de minuţioasă, caracterizată prin recursul la surse de informare credibile şi prin prezentarea a numeroase informații inedite. De asemenea, materialul iconografic inclus în fiecare volum conferă atractivitate şi adaugă valoare textelor.

Monografia are drept public-țintă atât cititori cu pregătire științifică, specialiști în domeniile abordate în lucrare, dar și publicul larg, cititorul obișnuit, legat sufletește de acest județ pe care acum are ocazia să-l cunoască sub multiple aspecte.

Colectivul redacțional a încercat să acopere o arie tematică cât mai amplă, să prezinte numeroasele fațete sub care ni se prezintă acest județ, să aducă numeroase aspecte inedite, documente și imagini care nu au mai văzut lumina tiparului.

Cu toate acestea, nu suntem în prezența unei lucrări exhaustive, drept care monografia este perfectibilă, se poate completa, se poate îmbogăți, se pot aduce noi informații din toată structura tematică a sumarului.

Este, însă, de notat faptul că Biblioteca Județeană „Ovid Densusianuˮ Hunedoara-Deva, ca instituție care a coordonat și a asigurat munca de redactare a acestei consistente monografii, cu exigență și profesionalism, a reușit să contribuie la cunoașterea și prezentarea județului Hunedoara, îndeplinindu-și cu onoare datoria de instituție de cultură a județului.

 

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Adrian Negrila pe EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
Gaina Constantin pe EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
ce e prostia Regiunea Timis-Hateg? pe Regiunea Vest? Poate Timiș-Hațeg
anonimul pe Mircea-Molot
un cetatean responsabil pe Controale sanitare în şcoli
un cetatean responsabil pe Mostră de necivilizație la Banpotoc