AcasăSTIRIMetroul din Cluj-Napoca va trebui finalizat până în 2026. Declarațiile ministrului Ghinea,...

Metroul din Cluj-Napoca va trebui finalizat până în 2026. Declarațiile ministrului Ghinea, legate de finanțare

[ad_1]

Luni, 22 martie este ultima zi în care medicii se pot înscrie pentru unul din cele zece posturi scoase la concurs de Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia. Este vorba despre posturi de medici în specialitățile ATI, endocrinologie, medicină internă, cardiologie, gastroenterologie, neonatologie, oncologie și boli infecțioase. 

Rezultatele verificării dosarelor vor fi afișate la sediul spitalului în data de 24 martie.

Spitalul Judeţean de Urgenţă din Alba Iulia a scos la concurs, în data de 5 martie, zece posturi de medici, astfel:

– două posturi vacante cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI în cadrul secției ATI;

– un post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea endocrinologie în cadrul secției de medicină internă- compartiment endocrinologie;

– un post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină internă în cadrul secției de medicină internă;

– un post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea cardiologie în cadrul secției de cardiologie;

– un post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea gastroenterologie în cadrul secției de gastroenterologie;

– un post vacant cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea neonatologie în cadrul secției de neonatologie;

– un post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină internă în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional Ocna Mureș;

– un post vacant cu normă întreagă de medic confirmat în specialitatea oncologie medicală în cadrul secției de oncologie medicală- compartiment îngrijiri paliative;

– un post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea boli infectioase în cadrul secției de boli infectioase;

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentişti, farmacişti, şi respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

h) chitanţa de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Copiile actelor prevăzute mai sus, se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul, de către secretariatul comisiei de concurs sau se prezintă copii legalizate.

Taxa de concurs este de 150 lei şi se plăteşte la casieria unității.

Înscrierile la concurs se fac la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, până la data de 22 martie 2021 ora 15:00, iar concursul se organizează în perioada cuprinsa intre 31 de zile si 90 de zile de la data de 5 martie 2021.

Rezultatele verificării dosarelor se afişează la sediul unităţii în data de 24 martie 2021.

Dosarele incomplete pot fi completate în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării – respectiv până la data 31 martie 2021 ora 15:00.

Contestaţiile privind respingerea dosarelor de concurs, se adresează în termen de două zile lucrătoare din momentul afişării, conducătorului unităţii care are obligaţia de a le soluţiona în termen de 2 zile lucrătoare de la depunere.

Concursul va consta în următoarele probe:

1. analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (C);

2. proba scrisă (A);

3. proba clinică sau practică (B).

Probele de concurs vor avea loc la o dată ce va fi comunicată ulterior, după finalizarea perioadei de înscriere.

Tematica de concurs/examen pentru medici este cea aprobată pentru examenul de medic specialist/primar.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, telefon 0258/820825, interior 146.[ad_2]

Source link

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Adrian Negrila pe EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
Gaina Constantin pe EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
ce e prostia Regiunea Timis-Hateg? pe Regiunea Vest? Poate Timiș-Hațeg
anonimul pe Mircea-Molot
un cetatean responsabil pe Controale sanitare în şcoli
un cetatean responsabil pe Mostră de necivilizație la Banpotoc