AcasăSTIRIHartă: Județele cu cea mai mare incidență a cazurilor de COVID, la...

Hartă: Județele cu cea mai mare incidență a cazurilor de COVID, la nivel național. Județele fără teste și fără ”probleme”

[ad_1]

Consilierii locali din municipiul Alba Iulia se întâlnesc marți, 30 martie, de la ora 13:00, în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt incluse un număr considerabil de proiecte de hotărâri: 49.

De pe ordinea de zi au fost retrase două proiecte, unul privind extinderea zonei de servicii pentru cimitirul municipal și un altul privind parcelarea unui imobil situat în zona Autogării.

Proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali ai Municipiului Alba Iulia și a modelului semnului distinctiv al calității acestora

3. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii de transmitere a imobilului – casă de cultură a Studenților Alba Iulia, strada Ardealului, nr. 1, Județul Alba din proprietata publică a Statului Român și administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba în proprietatea publică a Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

4. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii ce se va adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu privire la transmiterea unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în proprietatea publică a Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

5. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii de transmitere a imobilului – Sala de judo ”1 Mai” (actualmente ”Marius Vizer”) situat în Alba Iulia, str. Frederic Mistral, nr. 2, județul Alba din proprietatea publică a Statului Român și administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba în proprietatea publică a Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 44/2018 privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 aprilie 2021

7. Proiect de hotărâre privind privind modificarea Protocolului de Cooperare încheiat cu Asociația Green Revolution din România, aprobat prin HCL nr. 70 din 2014 cu modificarile si completarile ulterioare

8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000,00 lei în bugetul local pe anul 2021 pentru susținerea programelor “YouthBank” și „Change Makers”, în cadrul protocolului de cooperare dintre Municipiul Alba Iulia și Fundația Comunitară Alba

9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 414/2019 privind înființarea Unității de Management a proiectului „RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ, ȘANȚ EXTERIOR -LATURA DE NORD A CETĂȚII ALBA CAROLINA, SPAȚII PUBLICE AMENAJATE PENTRU AGREMENT ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER”

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 124/2019 referitoare la înființarea Unității de Management a proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA, LOT 1, BLOC M1-M6B, BLOC M7A-M12, BLOC 35, BLOC 62 ȘI BLOC CH1”

11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 125/2019 referitoare la înființarea Unității de Management a proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA, LOT 2, BLOC 14A, BLOC 13B, BLOC CF11, BLOC MV1-MV7 BLOC MV2-MV12 si LOT 3 BLOC D3-D4, BLOC D2-D3, BLOC 8

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 11/2020 în vederea creșterii bugetului nerambursabil în cadrul proiectului ”Sănătate pentru Toți2/Salute per Tutti 2”

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia pe străzile George Sand, Bazna, Blandiana, Aleea Cetinei, Dimitrie Anghel, Francesca, Lotru, Modena, Otilia Cazimir, Răchitei, Tuberozelor, Tudor Vianu, Sălaj și 5 treceri de pietoni iluminate suplimentar pe străzile Alexandru Ioan Cuza (2 buc), Calea Moților (1 buc), Zlatnei (2 buc)”

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia Nr. 84441/2012

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:,,RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA PENTRU DESCARCAREA CANALELOR COLECTOARE HC762 SI HC1134 DIN LOCALITATEA MICESTI,MUNICIPIUL ALBA IULIA IN EMISARUL NATURAL AMPOI”

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ,,EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI CANALIZARE STRADA TURNĂTORIEI MUNICIPIUL ALBA IULIA”

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a transportului de mărfuri și a circulației utilajelor în municipiul Alba Iulia

18. Proiect de hotărâre privind încheierea unu act adițional la contractul de administrare nr. 12780/12.02.2013 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Liceul de Arte ”Regina Maria”

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „CONSERVAREA, RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A ANSAMBLULUI PALATUL PRINCIPILOR DIN ALBA IULIA-REABILITAREA ACOPERISURILOR ȘI PLANSEELOR PESTE ETAJ LA CORPURILE A, B, C, D, F SI G.”

20. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea programului de transport public local de persoane pentru zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia”

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare privind serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân

22. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru activități specifice serviciului de salubrizare, respectiv salubrizare stradală prevăzute în Contractul nr. 95547/2018, începând cu 01.05.2021

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței Agroalimentare Centru aprobat prin HCL nr. 230/2019

24. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ,, MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL NR.133 ART.14 DIN 28.04.2015 PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE”, ALBA IULIA, STR. AZUR, GARDA, NR. FN, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA, SC VIZIONAR INVEST SRL, NICOLA OLIMPIU VALENTIN SI NICOLA FELICIA
VICTORIA,

25. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ,, ,, ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENARE TRAMA STRADALA SI LOTURI IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTE INDIVIDUALE”, ALBA IULIA, STR.  ARTARULUI, FN solicitant STOIA EUGEN, TEODORESCU ADRIANA GEORGETA, POPESCU DAN MIHAI, COSMA ANCA NICOLETA, COSMA VASILE TIBERIU

26. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ,, ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL NR.195 / 2013 ART. 8”, ALBA IULIA, STR. GRUIA NOVAC, IOAN PETRU CULIANU, FN, solicitant OLCAR ENIKO, MARGINEAN ALEXANDRU SORIN, DAN PETRU VASILE , DAN DOINA FLOARE, DAN BOGDAN IOAN, DAN VASILE VIOREL, DAN VASILE DANIEL, MARGINEAN ANA, TODORAN ANA

27. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 23671/02.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA”, ALBA IULIA, STR. CÎMPULUI, NR. 13A, solicitant JIT CATALIN ANDREI SI JIT DAMARIS GABRIELA

28. Proiect de hotărâre privind însuțirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 24350/03.03.2021 și aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO”, ALBA IULIA, STR. LIVEZII, NR. 35R, solicitant UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET SA PRIN DANILA VALENTIN

29. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 24301/03.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINATIA PREPONDERENTA DE LOCUIRE(APARTAMENTE DE TIP „STUDIO”) CU BISTRO LA PARTER”, ALBA IULIA, STR. MITROPOLIT ANDREI SAGUNA, NR. 2A, solicitant VV ONE SRL PRIN ALINA ORADAN

30. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 24300/03.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,EXTINDERE SPATIU COMERCIAL”, ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 2/2, solicitant SC UNIREA MOBILA SA PRIN MARIAN ADRIAN AURELIAN

31. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 24347/03.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, BIROURI, CABINA POARTA SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 35, solicitant SC CARESTA BAGS SRL PRIN OANRA EVA ANDREEA

32. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 24954/04.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,AMENAJARE TERASA SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA SI REAMENAJARE PEISAGISTICA ZONA ADIACENTA MERCUR CITY, AMPLASARE FIRMA LUMINOASA SI TOTEM PUBLICITAR”, ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA, SC MERCUR CITY SRL PRIN MACARIE VASILE

33. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 25475/05.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, MODIFICARE ZONA FUNCTIONALA DIN ZONA PENTRU AGREMENT SI SPORT IN ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE JOASE ”, ALBA IULIA, STR. OASA, FN, solicitant BUDESCU CARMEN ANGELA

34. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 25480/05.03.2021 și aprobarea Planul Urbanistic Zonal ,, ELABORARE PUZ IN VEDEREA COMPLETARII REGLEMENTARILOR URBANISTICE APROBATE IN ZONA PENTRU AGREMENT SI SPORT ”, ALBA IULIA, STR. BAYONNE, VIORILOR, FN, solicitant FARA DANIEL , FARA SIMONA DIANA, POPESCU MIRCEA ADRIAN , POPESCU ANDREEA , ARHIEPISCOPIA ROMANO CATOLICA

35. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 31502/22.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ IN VEDEREA COMPLETARII REGLEMENTARILOR URBANISTICE APROBATE IN ZONA PENTRU AGREMENT SI SPORT ”, ALBA IULIA, VIORILOR, FN, solicitant STEFANUT ILIE, POPESCU MIRCEA ADRIAN, POPESCU ANDREEA, NICULA MARIUS, NICULA IONELA NICULINA

36. RETRAS – Proiect de hotarare privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 27414/22.03.2021 și aprobarea Planul Urbanistic Zonal ,, ELABORARE PUZ – EXTINDERE SI REGLEMENTARI ZONA SERVICII PENTRU CIMITIRUL MUNICIPAL”, ALBA IULIA, BD. INCORONARII, FN, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA

37. RETRAS – Proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil situat în Alba Iulia, zona Autogării

38. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, zona Autogării

39. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Dr. Ioan Rațiu, nr. 10A

40. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 2091/176/2017 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

41. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de modificare limite asupra unuor imobile (teren)situate în Alba Iulia, strada Bran

42. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Hateg

43. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra imobilului (teren) situat în Alba Iulia, str. Alcala de Henares, FN

44. Proiect de hotărâre privind documentația de parcelare a unui imobilul situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei

45. Proiect de hotărâre privind inscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unor imobile (strazi) zona Oarda de Sus

46. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de rectificare a suprafeței din cartea funciară a unui imobilului (teren) situat în Alba Iulia, Bulevardul Republicii, nr. 33

47. Proiect de hotărâre privind privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Ampoița nr.4

48. Proiect de hotărâre privind privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum),situat în Alba Iulia, strada Victor Hugo

49. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada aprilie – iunie 2021

50. Diverse :

– Raportul Primarului municipiului Alba Iulia nr. 32339/23.03.2021 pentru anul 2020

– Plangere prealabilă nr. 19387/19.02.2021 din partea Instituției Prefectului – Județul Alba[ad_2]

Source link

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Adrian Negrila pe EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
Gaina Constantin pe EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
ce e prostia Regiunea Timis-Hateg? pe Regiunea Vest? Poate Timiș-Hațeg
anonimul pe Mircea-Molot
un cetatean responsabil pe Controale sanitare în şcoli
un cetatean responsabil pe Mostră de necivilizație la Banpotoc