AcasăSTIRIDOCUMENT Condițiile în care se pot înmormânta persoanele decedate de COVID-19. Prevederile...

DOCUMENT Condițiile în care se pot înmormânta persoanele decedate de COVID-19. Prevederile noului ordin al Ministrului Sănătății

[ad_1]

Ordinul semnat vineri de ministrul Sănătății Vlad Voiculescu, modifică protocolul prin care sunt înmormântați decedații COVID, dar și mai prevede că, pe perioada internării, bolnavii pot beneficia, la cerere, de asistență religioasă cu acordul medicului curant. Tot cu acordul medicului curant, pacienții pot fi vizitați de un membru al familiei.

De asemenea, la înmormântare, familia va pune la dispoziţie îmbrăcămintea decedatului și sicriul în care se așază decedatul, iar înhumarea se va efectua cu sicriul sigilat.

Conform noilor reglementări, familia/reprezentantul legal va pune la dispoziţie îmbrăcămintea decedatului și sicriul în care se așază decedatul, iar înhumarea/incinerarea se va efectua cu sicriul sigilat, în aceleaşi condiţii de înhumare impuse persoanelor decedate din alte cauze, cu respectarea voinței familiei decedatului și a ritualurilor cultului de care aparține, respectând normele prevăzute de lege.

Pacienții pot solicita asistență religioasă

În privința pacienților infectați cu SARS-CoV-2 care prezintă simptome severe de boală, pe perioada internării în unitatea sanitară, bolnavii pot beneficia, la cerere, de asistență religioasă, potrivit specificului cultului din care face parte, și cu acordul medicului curant.

În vederea asigurării protecției clericului și a pacientului, vizita poate avea loc în următoarele condiții:

 • – un singur cleric oficiant poate intra la pacient, o singură dată;
 • – timpul alocat serviciului religios este de maximum 15 minute;
 • – clericul poartă echipament complet individual de protecție asigurat cu titlu gratuit de către unitatea sanitară în care este internat pacientul, conform metodologiei în vigoare;
 • – clericul respectă toate măsurile sanitare care se impun;
 • – se vor folosi doar obiecte de cult care pot fi dezinfectate înainte și după utilizare, cu acordul medicului curant;
 • – nu sunt permise obiecte care generează flacără deschisă/închisă sau scânteie.

Protocolul mai prevede că pacienții infectați cu SARS-CoV-2 care prezintă simptome severe de boală pot beneficia pe perioada internării în unitatea sanitară, la cerere, de vizita unui membru al familiei/reprezentantului legal, cu acordul medicului curant în aceleași condiții privind asigurarea protecțiie ca în cazul clericilor, cu mențiunea că în cazul acetuia nu este permisă introducerea niciunui obiect în zona în care sunt îngrijiți pacienții cu COVID-19.

Citiți AICI textul integral și anexe ale protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus. decedati COVID

Ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, a precizat că noul ordin de ministru va intra în vigoare odată cu apariție în Monitorul Oficial.

El a menţionat că sunt modificări la care s-a lucrat în Ministerul Sănătăţii, după un parcurs firesc ce a presupus consultarea a trei comisii de specialitate şi a reprezentanţilor cultelor.

DOCUMENT: TEXT INTEGRAL PROTOCOL SPECIFIC privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus (SARS-CoV-2).

În cazurile spitalizate pentru care în perioada internării în unitatea sanitară se confirmă(reconfirmă) diagnosticul de infecţie cu SARS-CoV-2, evoluţia fiind urmată de deces, autopsiaanatomopatologică a decedatului pentru a confirma, preciza sau completa diagnosticul clinic de deces deja confirmat prin analize de laborator (teste specifice) nu mai este necesară şi este de evitat din cauza riscului de transmitere a bolii infecto-contagioase, posibilă în condiţiile exercitării profesieila personalul medical.

Decesul în unitatea sanitară cu paturi al persoanelor care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cuSARS-COV-2 şi diagnosticul de deces cu infecţie cu SARS-CoV-2, pot fi declarate cazuri medico-legale strict în conformitate cu art. 185 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare (NCPP).

În aceste cazuri, se va anunţa în cel mai scurt timp instituţia medico-legală competentă pentru dispunerea ridicării decedatului şi efectuarea autopsiei medico-legale.

Autopsia cazurilor medico-legale se dispune în conformitate cu prevederile art. 185 din NCPP şi nu poate fi refuzată de către instituţiile medico-legale sau de către familia/reprezentantul legal.

Toate autopsiile medico-legale în cazurile de suspiciune/ confirmare cu infecţie cu SARS-CoV-2 se fac doar pe baza ordonanţei emise de organele de cercetare penală.

Sunt permise autopsiile efectuate în scop ştiinţific conform protocolului de cercetare autorizat în cadrul fiecărei unităţi sanitare, cu respectarea măsurilor de protecţie prevăzute în prezentul protocol.

1.Toate cazurile „suspecte” vor fi considerate drept cazuri „confirmate” şi se vor lua măsurile de protecţie corespunzătoare.

2. Certificatul medical constatator al decesului va fi completat şi eliberat de către medicul curant al pacientului din secţia de spital.

Prezentul protocol specific se aplică în mod similar şi următoarelor cazuri de deces, acestea fiind considerate decese ale pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2, confirmate ca fiind pozitive:

a) persoanelor aflate în izolare la domiciliu, aflate în evidenţa direcţiilor de sănătate publică;

b) persoanelor aflate în carantină, aflate în evidenţa direcţiilor de sănătate publică şi a altor instituţii ale statului.

În situaţiile de mai sus, atunci când nu se dispune autopsia medico-legală, în concordanţă cu prevederile art. 185 din NCPP, medicul de familie va elibera certificatul medical constatator al decesului, în baza fişei medicale a pacientului.

c) persoanelor internate în spital suspecte de infectare cu SARS-COV-2, la care nu s-a efectuat testarea pentru confirmare.

În această situaţie, certificatul medical constatator al decesului va putea fi completat şi eliberat de către medicul curant al pacientului din secţia de spital, dacă nu se dispune efectuarea autopsiei medico-legale.

Identificarea persoane internate

În ceea ce priveşte identificarea persoanei la internare, pe perioada epidemiei, pacienţii confirmaţi cu infecție cu SARS-CoV-2 vor primi brăţară de identificare cu numele şi prenumele, completate lizibil şi verificate în baza documentului de identitate, acolo unde există posibilitatea.

Dacă nu există această posibilitate, documentul de identitate va fi obligatoriu fotocopiat, copia conformă cu originalul va fi semnată de un cadru medical şi inclusă în foaia de observaţie.

În cazul decesului pacientului, în situaţia pierderii actului de identitate sau a imposibilităţii familiei/reprezentantului legal de a aduce actul de identitate în original, copia va fi folosită pentru întocmirea certificatului medical constatator al decesului.

Informarea familiei pacientului

3. Familia/reprezentantul legal va fi informată telefonic de către unităţile sanitare în legătură cu cazurile severe/critice şi despre survenirea decesului.

În cazul decesului, se va indica prezentarea la spital pentru ridicarea decedatului în termen de 24 de ore de la deces, pentru familia/reprezentantul legal care locuiește la o distanţă mai mică de 100 km delocul decesului, şi de maximum 48 de ore dacă aceştia locuiesc la o distanţă mai mare de 100 km sauîn situaţii speciale.

În situaţia în care, în urma comunicării telefonice a acestor condiţii, familia/reprezentantul legal declară că nu se poate ocupa personal de formalităţile de declarare a decesului în termenul stabilit(este internat în spital, este în carantină/izolare la domiciliu, suferă de o afecţiune medicală gravă care îi împiedică deplasarea etc.), va fi îndrumat să trimită, folosind e-mail, aplicații de comunicare(de tip WhatsApp), fax sau alt mijloc de comunicare la distanţă sau chiar printr-o persoană delegată, o declaraţie semnată pe propria răspundere, la care anexează actul său de identitate şi o delegaţie pentru o altă persoană sau un reprezentat al unei firme de pompe funebre care să efectueze identificarea şi să ridice decedatul.

Nu este permisă ieşirea familiei/reprezentantului legal din izolares au carantină pentru identificarea sau ridicarea decedatului.

Dacă familia/reprezentantul legal sau delegatul acestuia nu se prezintă în intervalul de timp prevăzut anterior, se va elibera certificatul medical constatator al decesului.

În această situaţie, asistentul social sau o persoană delegată în acest sens din unitatea medicală va anunţa de urgenţă serviciulsocial de pe lângă primăria locală şi va declara decesul la oficiul de stare civilă.

A. Măsuri care privesc bolnavul infectat cu SARS-CoV-2 în cazul în care prezintă simptome severe de boală

a. Pe perioada internării în unitatea sanitară, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 poate beneficia, lacerere, de asistență religioasă, potrivit specificului cultului din care face parte, și cu acordulmedicului curant.

În vederea asigurării protecției clericului și a pacientului, vizita poate avea loc în următoarelecondiții:

– un singur cleric oficiant poate intra la pacient, o singură dată;

– timpul alocat serviciului religios este de maxim 15 minute;

– clericul poartă echipament complet individual de protecție asigurat cu titlu gratuit de către unitateasanitară în care este internat pacientul, conform metodologiei în vigoare;

– clericul respectă toate măsurile sanitare care se impun;

se vor folosi doar obiecte de cult care pot fi dezinfectate înainte și după utilizare, cu acordul mediculuicurant;

– nu sunt permise obiecte care generează flacără deschisă/închisă sau scânteie.

În unitățile sanitare în care există clerici angajați, aceștia vor asigura asistența religioasă pentrucredincioșii cultului recunoscut cu acordul căruia a fost angajat, de comun acord medicului curant.

b. În situația în care pacientul decedează şi există suspiciuni cu privire la decesul pacientului infectat cu SARS-CoV-2 confirmat prin teste de laborator, altele decât decesul prin acțiunea bolii virale, seva anunța în cel mai scurt timp instituția medico-legală competentă şi organele judiciare pentru dispunerea ridicării decedatului şi efectuarea autopsiei medico-legale.

B. Măsuri care privesc transportul decedatului din secţia de spital către morgă

a. Corpul persoanei decedate ca urmare a infecţiei cu SARS-COV-2 confirmată prin teste de laborator fără leziuni traumatice nu se îmbălsămează.

b. Decedatul va fi aşezat într-un sac impermeabil nou, dublu şi ermetic închis cu fermoar şi va fi igienizat la suprafață cu produse biocide tip TP22 (pe bază de formol).

Produsele biocide de tip TP2 vor fi folosite pentru suprafeţe în concentraţiile şi la timpul de expunere recomandate de producător şi specificate pe eticheta produsului.

c. Decedatul va fi depus în frigider la morga spitalului/ instituţiei de medicină legală în aşteptarea derulării procedurilor specifice medicinei legale sau anatomiei patologice, respectiv a procedurilor de identificare.

În situaţia în care nu există frigider cu posturi separate, se va identifica un spaţiu separat faţă de restul decedaților, care se va dezinfecta după fiecare prezentare.

d.Transportul decedatului către morgă de la nivelul secţiei din unitatea sanitară în care s-a produs decesul se face în sac închis ermetic.

Liftul şi targa prin care a fost asigurat transportul decedatului din secţia unităţii sanitare până la frigiderul din morgă vor fi dezinfectate cu produse biocide de tip TP2 (de suprafeţe), iar personalul medical care asigură transportul va fi echipat cu echipament de protecție, conform metodologiei în vigoare.

Toate spațiile în care sunt depuși decedați (camera mortuară, frigider, capelă) vor fi dezinfectate conform normelor în vigoare (dezinfecție, nebulizare).

C. Măsuri care privesc personalul implicat în manipularea decedaților în incinta unităţii sanitare

Personalul care, potrivit atribuţiilor, manipulează decedatul, îmbrăcămintea şi obiectele contaminate cu secreţii ale persoanei decedate şi transportă decedatul către spaţiile special destinate va purtaobligatoriu echipament individual de protecţie, după cum urmează:

– combinezon complet de protecţie din material impermeabil sau material neţesut rezistent la apă careprezintă şi protecţie pentru cap sau halat cu mâneci lungi impermeabile la apă şi bonetă;

– protectoare faciale: măști FFP2 şi protectoare oculare (vizieră sau ochelari de protecție).– două rânduri de mănuşi latex;

– cizme de cauciuc care pot fi dezinfectate.

Pentru personalul care manipulează decedatul sau îmbrăcămintea şi obiectele posibil contaminate cusecreţii ale decedatului este obligatorie spălarea mâinilor cu apă caldă şi săpun după îndepărtareamănușilor de protecție, după fiecare manoperă.

Ulterior se va efectua dezinfecţia mâinilor cu produsebiocide de tip TP1 destinate dezinfecţiei mâinilor prin frecare.

D. Măsuri recomandate în cazul deceselor în centre rezidențiale, case de bătrâni, hospice:

Personalul de îngrijire se va asigura că toți rezidenții păstrează o distanță de minimum 2 m sau suntrelocați într-o altă cameră decât persoana decedată.

Se va evita orice contact ne- esențial cu corpulpersoanei decedate pentru a reduce riscul expunerii.

Personalul care manipulează corpul persoanei decedate va purta echipament individual de protecție,conform metodologiei în vigoare.

Se vor aplica toate procedurile locale de prevenție și control al infecțiilor.

Personalul care preia decedatul pentru ritualul mortuar va fi notificat asupra suspiciunii sau cazului confirmat de COVID-19, pentru a putea aplica măsurile care se impun, pentru o corectă gestionare a riscului.

E. Măsuri care privesc familia/reprezentantul legal al decedatului

a. Familia/reprezentantul legal al decedatului care parcurge procedura de identificare a decedatuluivor purta obligatoriu echipament individual de protecţie de unică folosinţă:

 • halat de unică folosinţădin material neţesut sau impermeabil la apă;
 • mască facială de protecție;
 • botoşi (protecţieîncălţăminte);
 • mănuşi

b. Echipamentele individuale de protecţie pentru familia/reprezentantul legal al decedatului care vor parcurge procedura de identificare a decedatului vor fi asigurate cu titlu gratuit de către unitatea sanitară în care a fost internat pacientul.

c. În caz de identificare pozitivă (potrivire), vor semna o declaraţie şi se va completa într-un registru special dedicat.

d. Familia/reprezentantul legal al decedatului pot vedea decedatul cu respectarea următoarelor condiții:

 • – cel mult două persoane din cadrul familiei/reprezentantului legal al decedatului pot vedea decedatul;
 • – vor îmbrăca obligatoriu echipamentul individual de protecţie descris anterior;
 • – nu se recomandă contactul direct piele pe piele (atingere, sărut, etc)
 • – vor respecta strict protocolul de igienă a mâinilor care presupune spălarea mâinilor cu apă și săpuntimp de 20 de secunde la intrarea și la ieșirea în spațiul mortuar.
 • Dacă nu există facilități pentru spălarea mâinilor, se va folosi dezinfectant pentru mâini;
 • – nu se vor atinge: nasul, ochii, fața, gura.e.
 • Se va asigura ventilație adecvată în spațiile în care se află decedatul, fără a se atinge o temperatură disconfortantă.

f. Nu este permis priveghiul la domiciliul persoanei decedate.

F. Măsuri care privesc personalul implicat în manipularea decedatului

a. Personalul implicat în manipularea decedatului pulverizează produse biocide de tip TP22 sau soluţie de formaldehidă peste decedat, îl îmbracă cu hainele puse la dispoziție de către familie/reprezentant legal sau reprezentanţii administraţiei publice locale și îl introduce în doi saci rezistenţi de vinil, astfel:

 • după fiecare introducere a decedatului în sac se pulverizează produs biocidt ip TP22 folosind un echipament de pulverizare fină,
 • ulterior acesta se introduce în sicriu, urmând ase închide şi sigila capacul sicriului.

b. Reprezentantul legal al decedatului are dreptul să facă fotografii în momentul în care parcurge procedura de identificare a decedatului.

c. Familia/reprezentantul legal sau reprezentanţii administraţiei publice locale (pentru cazurilesociale)vor pune la dispoziţie îmbrăcămintea decedatului și sicriul în care se așază decedatul.

d. Din acest moment şi până la înhumare/ incinerare sicriul va rămâne închis, fiind interzisă oriceacţiune de deschidere a acestuia.

e. Înhumarea/ incinerarea se va efectua cu sicriul sigilat, cu respectarea voinței familiei decedatului șia ritualurilor cultului de care aparține, respectând normele prevăzute de lege.

f. Dată fiind transmisibilitatea ridicată a coronavirusului SARS-CoV-2 este recomandat ca persoanele clinic vulnerabile, cele cu vârstă extremă (copii și vârstnici), persoanele cu comorbidități, să nu vină în contact direct cu corpul decedatului, indiferent dacă poartă echipament de protecție sau nu.

Persoanele aflate în izolare sau în carantină nu vor participa la funeralii.

G. Măsuri care privesc transportul decedaților către instituţiile de medicină legală

a. Persoanele care manipulează şi transportă decedatul vor lua în considerare respectul faţă de demnitatea umană, orice activitate sau acţiune asupra corpului unei persoane decedate având la bază grija şi respectul cuvenit unei fiinţe umane decedate.

b. În cazul decesului la domiciliu, cazuri medico-legale conform art. 185 din NCPP, în care există suspiciunea de deces ca urmare a infecţiei cu SARS-COV-2, nu se ridică decedatul până la sosirea autorităţilor competente.

Se apelează numărul unic de urgenţă 112.

c. Pentru transportul decedatului de la domiciliu sau din spaţiile publice unde a survenit decesul către instituţia de medicină legală vor fi respectate aceleaşi norme cu cele descrise la pct. C atât în ceea ce priveşte echipamentul individual de protecţie al personalului care manipulează sau transportă decedatul, cât şi în ceea ce priveşte manipularea decedatului în vederea introducerii în sacul închis ermetic.

d. În vederea ridicării decedatului de la domiciliu se vor solicita şi se vor examina toate documentele medicale existente (de la unităţile sanitare, medic curant, medic de familie, laboratoare de analize medicale etc.), acte din care să reiasă înregistrarea persoanei în evidenţele direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi documente din care să reiasă localitatea de unde a revenit recent (în ultimele 14 zile) dintr-o călătorie, după caz.

e. Transportul decedatului aflat în sacul închis ermetic din spaţiul public, precum şi de la domiciliu către instituţia medico-legală în vederea autopsierii medico-legale se va efectua numai în baza ordonanţei emise de către procuror sau de către organele de cercetare penală.

f. Transportul decedatului aflat în sac închis ermetic se va efectua numai cu mijloace de transport autorizate potrivit legii.

g. Atunci când decesul s-a produs ca urmare a infecţiei cu SARS-COV-2, angajaţii serviciilor funerare care preiau decedatul de la domiciliu, unitatea sanitară în care a survenit decesul sau de la instituţia de medicină legală în vederea înhumării vor respecta întocmai aceleaşi dispoziţii ca şi orice alt transportator sau persoană care manipulează decedatul, adică vor respecta aceleaşi măsuri de prevenire a transmiterii bolilor infectocontagioase şi vor fi îmbrăcaţi obligatoriu în echipamentele individuale de protecţie descrise anterior, conform metodologiei în vigoare.

Angajaţii serviciilor funerare nu vor deschide capacul sicriului şi nu vor efectua manopere decosmetizare sau de îmbălsămare asupra decedatului contaminat în urma infecţiei cu SARS-CoV2.

Pentru angajaţii serviciilor funerare este obligatorie, după fiecare manipulare, îndepărtareamănușilor și spălarea mâinilor cu apă caldă şi săpun, urmată de dezinfecţia cu produse biocide de tipTP1 destinate dezinfecţiei mâinilor prin frecare.

h. Mijloacele de transport folosite pentru transportarea decedaților vor fi dezinfectate cu produsebiocide de tip TP2, după fiecare transport.

H. Măsuri care privesc personalul din prosecturile instituţiilor de medicină legală

a. În cazul în care s-a dispus autopsia medico-legală asupra decedaților aflați în unitatea sanitară cu paturi, medicul legist se va deplasa la unitatea sanitară pentru a vedea decedatul, numai dacă se solicită de către organele judiciare prezenţa acestuia.

Personalul care vine în contact cu corpul pacientului decedat aplică riguros precauțiunile standard de prevenție și control al infecțiilor, inclusiv igiena mâinilor înainte și după interacțiunea cu corpul decedatului și a mediului în care se află (Anexa 1), și folosește echipament de protecție adecvat înfuncție de nivelul de interacțiune cu decedatul (Anexa 2).

b. Deplasarea personalului echipei medico-legale se va efectua cu maşina de serviciu, iar eventuala ridicare a decedatului se va efectua cu o maşină destinată în acest scop care va fi dezinfectată cu produse biocide de tip TP2, după fiecare transport.

c. Curățarea suprafețelor și a echipamentelor refolosibile, gestionarea deșeurilor infecțioaseSARS-CoV-2 poate persista până la 9 zile pe suprafețe de tip metal, sticlă, plastic.

În condiții experimentale, virusul a fost detectat până la 72 de ore pe plastic sau oțel inoxidabil.

De aceea este important să existe un protocol local de dezinfecție/ curățare a suprafețelor:

 • Spațiul mortuar trebuie să fie în permanență curat, cu ventilație adecvată;
 • Se va folosi instrumentar conform normativelor, care poate fi curățat și dezinfectat între utilizări;acesta va fi curățat și dezinfectat imediat după utilizare;
 • – Suprafețele din zona mortuară unde se pregătește corpul decedatului vor fi pregătite inițial cu apă șisăpun, apoi se va utiliza o soluție standard de dezinfecție pentru suprafața și zona respectivă;
 • – după spălarea suprafețelor se pot folosi soluții dezinfectante de tip hipoclorit de sodiu 0.1%(1000ppm) sau etanol 70 grade, cu timp de contact de minim 1 minut.

Pot fi folosiți dezinfectanți de spital dacă sunt activi contra virusurilor cu anvelopă, respectând timpul de contact pe suprafețe conform recomandărilor producătorului.

De exemplu, dacă dezinfectanții uzuali folosiți în spital sunt în stocuri reduse, se poate folosi soluția de hipoclorit de sodiu 0.1%, după ce se curăță cu un detergent neutru.

Dacă suprafața respectivă riscă să fie deteriorată de soluția de hipoclorit, se poate folosi un detergent neutru și apoi soluție de etanol 70 grade;

– Personalul va folosi echipament de protecție adecvat atunci când pregătește și folosește materialele dezinfectante conform indicațiilor producătorului;

– Reziduurile clinice trebuie mânuite și îndepărtate ca deșeuri infecțioase, conform reglementărilor legale (de regulă deșeuri infecțioase categoria 18 01 03);

– Curățarea echipamentelor de protecție reutilizabile se va face urmând cu rigurozitate instrucțiunile producătorului pentru curățare și dezinfecție (concentrație, metodă de aplicare, timp de contact, etc).

Se recomandă procedură locală pentru aceste manevre;

– Echipamentele de protecție de unică folosință vor fi colectate în siguranță în recipiente anume marcate, vor fi tratate la fața locului și distruse în siguranță.

Dacă este nevoie să fie transportate în afara unității respective se vor lua toate precauțiile necesare, printr-o procedură agreată în consens cu normativele legale.

d. Angajatorul se va asigura că:

 1. – Există proceduri privind folosirea echipamentului individual de protecție de către personalul dinunitatea mortuară;
 2. – Personalul a fost instruit corespunzător în ceea ce privește folosirea corectă a acestui echipament;– Personalul îndepărtează tot echipamentul contaminat când părăsește zona contaminată;
 3. – Personalul nu intră în zona curată cu echipament contaminat.e. Autopsia medico-legală se va efectua într-un spaţiu destinat cazurilor cu risc biologic care va aveaun circuit separat şi în care se va intra numai utilizând măsurile de protecţie descrise mai sus.

Se va asigura ventilaţia corespunzătoare a spaţiului destinat activităţii din prosectură fără contact cu mediul extern sau cu culoarele interioare ale unităţii sanitare/ instituţiilor de medicină legală.

Pentru situaţiile în care nu există un spaţiu cu circuit separat, autopsia medico-legală se va efectua obligatoriu la sfârşitul programului de lucru.

După efectuarea procedurii de autopsiere, întreaga sală de autopsie, inclusiv spaţiul special destinat autopsiilor cu risc biologic, va fi dezinfectată cu substanţe biocide de tip TP2.

După operaţiunea de dezinfecţie se pot utiliza şi lămpile de ultraviolete.

Se va limita la minimum prezenţa în sala de autopsie a personalului implicat în vederea autopsierii decedaților contaminați ca urmare a infecţiei cu SARS-CoV-2.

Echipamentele individuale de protecţie de unică folosinţă vor fi îndepărtate după fiecare utilizare prin depunere în pubelă conform procedurilor legale privind deşeurile contaminate cu risc biologic.

f. În cazul contactului cu persoanele decedate ca urmare a infecţiei cu SARS-CoV-2, riscurile la care sunt expuşi angajaţii instituţiilor medico-legale sunt semnificativ reduse dacă sunt respectate măsurile de precauţie specifice pentru prevenirea infecţiilor, măsuri care au fost descrise mai sus.

Personalul echipei medico-legale care manipulează decedatul în vederea efectuării autopsiei medico-legale trebuie să poarte echipament individual de protecţie care constă în combinezon complet din material impermeabil sau material ne ţesut cu densitate mare, rezistent la apă, care are inclusă mască şi vizetă sau halate cu mâneci, impermeabile, închise la spate, bonete şi măşti chirurgicale, respectiv protectoare oculare.

Personalul va purta două perechi de mănuşi, după cum urmează: o primă pereche scurtă rezistentă la tăiere peste care se pune o a doua pereche de mănuşi din latex şi peste care, la nevoie, se mai pune şi o a treia pereche de mănuşi, mai groasă, care protejează antebraţul până la cot.

Personalul va purta peste halat un şorţ impermeabil din plastic, iar încălţămintea va fi reprezentată prin cizme de cauciuc.

Cu excepţia vizetei şi a cizmelor de cauciuc care se dezinfectează cu produsebiocide de tip TP2, toate celelalte piese de echipament descrise sunt de unică folosinţă (cu excepţiaechipamentului de protecţie cu utilizări multiple, care poate fi decontaminat, conform specificaţiilortehnice ale acestuia).

g. Se evită utilizarea de instrumente ascuţite şi se preferă instrumentele tăietoare cu vârfuri rotunjite.Instrumentarul utilizat se dezinfectează cu produse biocide de tip TP2 în concentraţiile şi la timpul de expunere recomandate de producător şi specificate pe eticheta produsului la finalul programului de activitate.

Pentru personalul din prosecturi este obligatorie, după fiecare manoperă, spălarea mâinilor/antebraţelor cu apă caldă şi săpun, urmată de dezinfecţia cu produse biocide de tip TP1 destinate dezinfecţiei mâinilor prin frecare.

I. Măsuri care privesc îmbălsămarea

a. Persoanele decedate contaminate ca urmare a infecţiei cu SARS CoV-2 confirmată prin teste specifice de laborator, și care au fost autopsiate, nu se îmbălsămează ci doar se igienizează la suprafață cu produs biocid de tip TP2.

Acești decedați se igienizează şi se îmbracă înainte de a fi introduși în sac.

b. După identificarea decedatului de către familie/reprezentant legal sau de către cei desemnaţi în condiţiile prezentului protocol, şi după semnarea actelor care atestă identificarea, personalul echipei medico-legale implicat în manipularea decedatului pulverizează produse biocide de tip TP22 sau soluţie de formaldehidă peste decedat, apoi acesta este introdus în doi saci rezistenţi de vinil, astfel:după fiecare introducere a decedatului în sac se pulverizează produs biocid de tip TP22 sau formol,folosind un echipament de pulverizare fină.

Ulterior, corpul învelit în cei doi saci de vinil se introduce în sicriu, sicriul se igienizează cu produs biocid de tip TP2 sau formol, urmând a se închide şi sigila sicriul înainte de ieşirea din instituţia medico-legală şi predarea către familie/reprezentant legali, aceştia din urmă având obligaţia de a nu-l mai deschide ulterior.

c. Familia sau reprezentanţii autorităţilor publice locale (pentru cazurile sociale) aduc sicriul în ca rese pune decedatul.

J. Măsuri care privesc înmormântarea sau incinerarea

a. Înhumarea decedatului confirmat cu infecţie cu SARS-CoV-2 se va face în aceleaşi condiţii de înhumare impuse persoanelor decedate din alte cauze, cu respectarea voinței familiei decedatului și a ritualurilor cultului de care aparține, respectând normele prevăzute de lege.

După fiecare serviciu religios, spațiul se va aerisi și se va dezinfecta conform recomandărilor în vigoare.

b. Numărul de persoane care participă la funeralii este cel permis de reglementările oficiale, dar va fi menținut la un minimum.

Toate persoanele participante vor respecta păstrarea distanței recomandate în metodologia în vigoare, se vor proteja în mod adecvat iar purtarea măștii faciale este obligatorie.

c. Persoanele care au simptome sugestive pentru infecția cu SARS-CoV-2 de boală, indiferent denatura lor, nu vor participa la aceste proceduri sau ritualuri.

d. Împărțirea de alimente cu ocazia slujbei religioase se realizează cu respectarea prevederilor în vigoare referitoare la protecția față de infecția cu SARS-CoV-2e.

Personalul care depune corpul decedatului în groapă/ cavou sau incinerator, va purta echipament de protecție, mănuși care se îndepărtează după manevră, iar mâinile se spală cu apă și săpun.

f. Nu este nevoie ca obiectele personale ale persoanei decedate să fie incinerate sau îndepărtate conform procedurii deșeurilor infecțioase.

Ele vor fi mânuite purtând mănuși, curățate cu detergent și dezinfectate cu soluție de min 70 grade etanol, hipoclorit sau o soluție de clor cu concentrația de0.1% (1000 ppm).

g. Îmbrăcămintea sau alte obiecte din stofă/pânză ale persoanei decedate pot fi spălate în mașina de spălat la 60- 90 grade Celsius și cu detergent uzual pentru spălare automată.

Dacă nu este posibil, sepoate face spălare manuală cu următoarele precauții: textilele vor fi scufundate într-un vas de dimensiuni mari, cu apă fierbinte și săpun.

Se manevrează cu clești de lemn, evitând formarea de stropi, se golește vasul și se umple cu soluție de clor 0.05% timp de aproximativ 30 minute, dupăcare se clătesc rufele bine cu apă curată și se usucă la soare.

K. Măsuri care privesc familia/ reprezentantul legal al bolnavului infectat cu SARS-CoV-2 încazul în care acesta prezintă simptome severe de boală

a. Pe perioada internării în unitatea sanitară, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 și care prezintă simptome severe de boală poate beneficia, la cerere, de vizita unui membru al familiei/reprezentantului legal, cu acordul medicului curant.

În vederea asigurării protecției membrului familiei/ aparținătorului legal, vizita poate avea loc în următoarele condiții:

– o singură persoană poate intra la pacient, o singură dată;

– timpul alocat vizitei este de maxim 15 minute;

– vizitatorul poartă echipament complet individual de protecție asigurat cu titlu gratuit de către unitatea sanitară în care este internat pacientul, conform metodologiei în vigoare;

– vizitatorul respectă toate măsurile sanitare care se impun;– nu este permisă introducerea niciunui obiect în zona în care sunt îngrijiți pacienții cu COVID-19.

I. Alte măsuri

a. Documentele medicale, precum foaia de observaţie clinică, care provin din zona de contaminare(ATI, UPU, secţia boli infecţioase etc.) şi care sunt necesare dispunerii ordonanţei de autopsiere medico-legală vor fi prelucrate în format electronic spre a fi transmise către administraţia spitalului şi mai departe către parchete, instituţii de medicină legală şi servicii de anatomie patologică.

b. În situaţiile prevăzute în prezentul protocol în care se solicită confirmarea prin testare pentruinfecția cu SARS-CoV-2, aceasta se va face în colaborare cu direcţiile de sănătate publică judeţenesau a municipiului Bucureşti.

c. Nerespectarea prevederilor prezentului protocol specific se sancţionează potrivit legii.d. Infecția cu SARS-CoV 2 este considerată o boală transmisibilă cu hazard biologic crescut, înaccepțiunea punctului 57 din Anexa Hotărârii nr. 1.609din 8 noiembrie 2006 privind aprobarea tarifului pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, cu modificărileși completările ulterioare


Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA – Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.[ad_2]

Source link

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Adrian Negrila on EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
Gaina Constantin on EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
ce e prostia Regiunea Timis-Hateg? on Regiunea Vest? Poate Timiș-Hațeg
anonimul on Mircea-Molot
un cetatean responsabil on Controale sanitare în şcoli
un cetatean responsabil on Mostră de necivilizație la Banpotoc