AcasăSTIRIAnul 2019. Execuția lui Rădescu. Pas cu pas.

Anul 2019. Execuția lui Rădescu. Pas cu pas.

[ad_1]

Execuția managerului de la Teatrul Dramatic ”Ion. D Sîrbu” Petroșani,  Cosmin Rădescu, a fost una anunțată. Dan Daniel, evaluator. Costel Avram, ”contestatar”. Evaluarea din 2019 pentru activitatea din  2018 s-a dorit de fapt a fi evacuarea lui Rădescu. 

Cap… de fir… infracțional

August 2018 – luna în care Costel Avram este angajat ca administrator public al CJ Hunedoara

Septembrie 2018 – luna în care Dan Daniel este angajat secretar general al județului Hunedoara

Aprilie 2019 – luna în care este demarată evaluarea lui Cosmin Rădescu.

Mandatul de management al lui Cosmin Rădescu a început în data de 1 iunie 2017. Asta după ce la un concurs organizat de Consiliul Județean Hunedoara, proiectul lui Rădescu a fost declarat câștigător. Numirea pe post a fost validată, printr-o hotărâre de consiliu județean, prin votul tuturor consilierilor județeni.

După primul an de mandat, evaluarea a evidențiat o activitate corespunzătoare, fiind notat cu 9,75. ”Mecanismul” s-a stricat după ce în structura de conducere a CJ Hunedoara au apărut două persoane direct interesate de evacuarea lui Rădescu din Teatru.

Gazeta de dimineață vă prezintă, într-un prim episod, rețeta prin care persoanele incomode sunt excluse din activitate.  Tentaculele care vor să ascundă corupția și distrugerea unor instituții acționează organizat.

”SIMULACRUL” din 2019

Sorin Vasilescu (dreapta), monitorizat de Costel Avram

Evaluarea activității manageriale de la Teatrul din Petroșani a fost definită de vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara din acel an, Adrian Vasilescu, drept un SIMULACRU. 

Sorin Vasilescu era reprezentantul CJ Hunedoara care răspundea DIRECT de activitatea Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu”. 

Iată și dovada. Pas cu pas.

Despre legalitate…

Legea este clară. Potrivit Ordinului Ministerului Culturii, nr 2799 din 2015,  care reglementează (și) aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale, la nivelul CJ Hunedoara se înfiinţează, prin dispoziția președintelui, o comisie de evaluare,  în funcţie de specificul instituţiei (adică specialiști în teatru), formată dintr-un număr impar de membri.

Articol respectat de C.J. Hunedoara, numărul membrilor din comisia de evaluare fiind de trei.

Această comisie, spune legea, trebuie să fie  compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate a instituţiei (teatru), în proporţie de două treimi.

Comisia de evaluare a fost compusă din secretarul general al județului Hunedoara, Dan Daniel, Bogdan Caragea, desemnat de Teatrul de Stat din Constanța și Radu Nichifor, desemnat de Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați.

Aici intervine prima încălcare a legii. Dan Daniel este funcționar public și conform Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției nu avea dreptul să facă parte din această comisie. Vezi articolul 94 care definește incompatibilitatea.

Art. 94.

(1) Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcție publică decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică.

(2) Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:

a) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice;

Dan daniel, secretar al județului Hunedoara

Funcția de secretar general a lui Dan Daniel în Consiliul Județean Hunedoara este cea care vizează de legalitate toate documentele autorității, adică veghează ca legea să fie aplicată riguros. În acest caz, Dan Daniel ”spune” prin semnătură că el are dreptul să fie membru în comisie și nu observă incompatibilitatea.

Sigur că președintele CJ Hunedoara, Mircea Bobora, este cel care l-a desemnat prin dispoziție. De neînțeles este de ce secretarul nu s-a autosesizat de această incompatibilitate.

Omul – secretar a declarat, la acel moment, pentru Gazeta de dimmineață, (confirmat și de Bobora la nivel declarativ) că nu este remunerat pentru această activitate.

În realitate, rețineți, CJ Hunedoara nu încheie cu angajații proprii, desemnați prin comisii, contracte civile de prestări servicii. Remunerarea acestora se face separat, prin state de plată. Detaliu ce ar putea fi verificat de organele de cercetare.

În orice caz, remunerat sau nu, Dan Daniel s-a aflat în incompatibilitate pe toată perioada procedurii de evaluare întrucât si-a vizat de legalitate propria activitate din cadrul comisiei de evaluare. Or, tocmai aici este conflictul – secretarul Dan Daniel l-a GIRAT pe evaluatorul Dan Daniel. Iar când Cosmin Rădescu a sesizat abaterile comisiei de evaluare, inclusiv derapajele procedurale ale evaluatorului Dan Daniel, secretarul Dan Daniel s-a făcut că nu vede, nu aude.

Precizările sunt cu atât mai necesare cu cât, în ultimii ani, Dan Daniel s-a aflat în mai multe comisii de evaluare stabilite la nivelul CJ Hunedoara. Mai mult, pentru unele, acesta a fost și remunerat.

Ca practică, secretarul Dan Daniel are obligația – potrivit Codului Administrativ – de a coordona, verifica și penaliza greșeli procedurale sau abateri apărute în timpul evaluării. Or, dacă el a fost membru al comisiei cum ar mai fi putut penaliza, sau cum s-ar mai fi putut sesiza de aceste situații.

Autoritatea Națională a Funcționarilor Publici are obligația să verifice aceste aspecte.

Trebuie știut că remunerația pentru comisiile de examinare / evaluare este de 10 la sută din indemnizația președintelui C Hunedoara. Respectiv aproximativ 1.800 de lei. Aceasta sumă  este de altfel vânată de funcționarii din CJ Hunedoara.

Conform OMC 2799/2015, Bobora numește, prin aceeași Anexă 2 a Dispoziției 332/2019, și membrii secretariatului comisiei de evaluare.

Articolul 10

(1) În activitatea sa comisia este sprijinită de un secretariat, ai cărui membri sunt desemnaţi prin ordin sau dispoziţie a autorităţii.

(2) Secretariatul comisiei are următoarele atribuţii:

 1. a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea evaluării, înaintează membrilor comisiei raportul de activitate şi proiectul de management;
 2. b) analizează raportul de activitate cu privire la aspecte juridice, economice, legate de resursele umane şi de managementul instituţiei, elaborând referate-analiză, pe care le înaintează comisiei de evaluare, întocmeşte procesele-verbale pentru fiecare etapă şi consemnează notele acordate;
 3. c) pune la dispoziţia membrilor comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate şi ţine evidenţa acestor documente;
 4. d) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;

 

Potrivit aceluiași Ordin, toți cei patru membri ai secretariatului trebuie să aibă specializările cerute de lege – juridic, economic, resurse umane și management. În cazul primilor trei, lucrurile au fost respectate. La cea de-a patra specializare, referatul pe management cultural a fost întocmit de o consilieră cu specializarea în resurse umane. Altfel spus, este ridicol ca un specialist în resurse umane să analizeze și să întocmească un referat despre managementul cultural (viziune managerială, viziune culturală, strategii socio-culturale, politici culturale, marketing cultural, ca de altfel toate pârghiile care stau la baza managementului cultural).

Deși CJ Hunedoara are, potrivit organigramei, un Compartiment de Culte, Sport și Activități Culturale, nu a desemnat în secretariatul comisiei un specialist cu competențe în domeniu pentru întocmirea referatului de management cultural.

Toate cele patru referate au relevat o activitate impecabilă a managementului pentru 2018, iar membrii comisiei aveau obligația, conform legiii, să țină cont de ele.

Cei patru membri sunt angajați ai aparatului propriu al CJ Hunedoara și au monitorizat în mod direct  activitatea Teatrului, pe tot parcursul anului.

Cu toate acestea, nota finală a evaluării a fost 6,37.

Legea nu lasă loc de întors… Și totuși CJ Hunedoara poate…

Articolul 7, aliniatul 1, litera d a Ordinului de Ministru amintit  spune că membrii comisiei  studiază şi evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a referatelor-analiză întocmite de secretariat şi a proiectului de management aprobat de autoritate;

Membrii comisiei de evaluare, deși au avut obligația legală de a motiva această notă  în cadrul Raportului motival al comisiei de evaluare, s-au rezumat doar la o formulare generală a stării de fapt. Vezi foto-document.

O altă abatere procedurală gravă este faptul că deși presupunem că secretariatul comisiei de evaluare a înaintat membrilor ei, conform legii, propunerea cu grila de notare, pe capitole și subcapitole, aceasta nu a fost semnată decât de unul dintre cei trei membri, respectiv Bogdan Caragea. Vezi foto document.

 

Toți cei trei membri aveau această obligație, conform legii.

Din moment ce nu au semnat aceste grile este evident faptul că membrii comisiei nu au avut cunostință de punctajele propuse. Astfel că notarea s-a făcut orbește. Probabil de aici atâtea modificări, ștersături și corecturi vizibile pe grilele de notare.

 

Ridicolul este cu atât mai mare cu cât aceștia, înghesuindu-se să depuncteze exagerat activitatea managementului, au greșit școlărește la adunarea punctelor acordate. Celor trei minți luminate la adunarea simplă 0 + 0 + 0,25 + 0,20 + 0 + 0,25 +0,25 + 0,20 le-a rezultat 1,75. Când și-au dat seama că media este prea mare s-au apucat de modificat. Un exemplu edificator este grila evaluatorului Bogdan caragea care de altfel și uită să puncteze într-o rubrică. Vezi foto document.

Menționăm că aceste grile au fost depuse de C Hunedoara doar la Curtea de Apel Alba Iulia.

Dovadă că CJ Hunedoara a încercat să ascunda aceste nereguli este că, în prima instanță, la Tribunalul Hunedoara, instituția județeană a refuzat să depună vreun document

Toate acestea sunt alte aspecte de nelegalitate care au trecut neobservate de secretarul Dan Daniel care nu vede că evaluatorul Dan Daniel nu a semnat grila și nu respectă procedura de evaluare.

Nici cei care au făcut propunerea grilei de notare (secretariatul comisiei) nu și-a asumat prin semnătură documentul.

Mai mult decât atât, prima parte a propunerii grilei de notare lipsește cu desăvârșire de la dosarul evaluării lui Cosmin Rădescu. La solicitarea Tribunalului Hunedoara, Consiliul Județean Hunedoara nu a putut face dovada existenței acestei grile.

 

Articolul 7

(1) Membrii comisiei au următoarele atribuţii:

 1. a) studiază individual documentele primite în format electronic şi/sau pe suport hârtie de la secretariatul comisiei;
 2. b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare şi stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza cărora se va nota raportul de activitate şi interviul;
 3. c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;

 

FOTO

Astfel că, în data de 15.04.2019, membrii comisiei de evaluare au notat Raportul de activitate al managerului Cosmin Rădescu cu media 6,20.

În 16.04.2019, ora 8 (grabă mare pentru procesul de execuție), Cosmin Rădescu susține în condiții de presiune evidentă un interviu în fața comisiei de execuție. Evaluarea are loc fix în biroul lui Dan Daniel.

Pentru crearea unui tablou exact, facem următoarele precizări. Încăperea de circa 3×4 a găzduit opt oameni, distribuiți astfel. Evaluatorul Dan Daniel stătea așezat pe scaunul secretarului Dan Daniel. Ceilalalți doi membri ai echipei nu au mai prins și ei loc la masă și au stat, umăr lângă umăr, pe câte un scaun, sprijinindu-se doar pe o foaie de hârtie, împăturită în patru. Pentru echilibrul foii și al membrilor era folosit câte un pix. După atitudine, ai fi zis că ei sunt cei evaluați. Cele patru doamne dn secretariat împărțeau cu grație cele două fotolii oferite cu generozitate de Dan Daniel. În schimb, Rădescu a avut privilegiul de a sta de partea cealaltă a biroului secretarului evaluator.

De remarcat faptul că niciunul dintre ei nu avea în față Raportul de activitate, proiectul de management, caietul de sarcini, programul minimal sau grilele de notare. Nici nu ar fi avut unde să le țină.

Deși autoritatea reprezentată clar de Dan Daniel nu a dorit înregistrarea audio sau video a acestui moment pentru a nu rămâne dovezi, Cosmin Rădescu a înregistrat acest interviu depunând la Tribunalul Hunedoara o copie și o stenogramă a acestui interviu. Din ascultarea înregistrării reiese clar că nu au fost urmărite criteriile și subcriteriile de evaluare așa cum reies din grila de notare, Rădescu vorbind neîntrerupt timp de 35 de minute, iar restul până la 50 au fost împărțite astfel. Dan Daniel a vorbit 10 secunde, întrebând cum a negociat Rădescu programul minimal, iar ceilalți doi evaluatori, probabil, se întrebau… ce caută ei la Deva. La această întrebare probabil vor răspunde în fața judecătorilor.

În practică, toate autoritățile care organizează astfel de evaluări înregistrează și păstrează copii ale interviurilor ca probe pentru eventuale contestații. Secretarul Dan Daniel , cel care ar fi trebuit să pună în practică acest lucru a fost tocmai cel care a ”uitat” să îl înregistreze pe evaluatorul Dan Daniel. De asemenea, interviul ar fi trebuit să lămurească comisia de evaluare despre alte aspecte surprinse în raportul de activitate, dar cum niciunul dintre evaluatori nu fusese la Teatrul din Petroșani, nu cunoștea activitatea de aici, nu văzuse nici măcar un spectacol.

Deși legea recomandă o vizită la instituția evaluată, totul a fost redus la limită întrucât decizia înlăturării lui Cosmin Rădescu era luată.

Cu toate că Rădescu nu a fost întrebat despre mai multe capitole și subcapitole din grila de notare, acesta a fost notat cu 0 (zero) puncte în mai multe rubrici de evaluare.

Asta demonstrează încă o dată necunoașterea grilelor de notare și a procedurii care spune că interviul se desfășoară urmărind chestionarea fiecărui subcapitol din Raportul de management, lucru care de altfel a și fost menționat de secretariatul comisiei de evaluare în procesul verbal elaborat după cea de-a doua etapă.  Înregistrarea audio arată că nu a fost așa.

Este momentul intrării în scenă a lui Costel Avram.

Echipa care a condus în ultimii ani CJ Hunedoara. De la stânga la dreapta – MIrcea Bobora, Laurențiu Nistor, Costel Avram

În data de 15.04.2019, adică în prima zi a evaluării, unul dintre membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, Andrian Locovei, director artistic la Teatrul Regina Maria din Oradea, se retrage din motive personale, zice el. De fapt, membrul comisiei nu voia să participe la această execuție a lui Cosmin Rădescu. Drept pentru care, omul cu ”inițiativă”, Costel Avram, consideră că în calitate de administrator public și membru în comisia de soluționare a contestațiilor este legal să invite în comisia de soluționare a contestațiilor, adică alături de el în comisie, un alt membru în persoana lui Ștefan Ciprian Anghel, director al Muzeului Astra din Sibiu. Toată această ilegalitate a fost girată din nou de același Dan Daniel.

De ce ilegală?

 1. Trebuia reluată procedura de evaluare întrucât legea spune că

Articolul 9

(1) Mandatul de membru al comisiei încetează:

 1. a) după finalizarea evaluării activităţii managerului;
 2. b) în cazul încălcării prevederilor legale şi ale prezentului regulament;
 3. c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea;
 4. d) renunţarea din propria iniţiativă la mandat, comunicată în scris autorităţii;
 5. e) retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituţia care l-a desemnat;
 6. f) în situaţia în care membrul comisiei de evaluare nu a depus declaraţia prevăzută la art. 6 alin. (3) sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 6 alin. (4);
 7. g) în alte situaţii prevăzute de lege.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), dacă acestea au loc înainte de începerea primei etape, autoritatea desemnează o altă persoană, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), dacă acestea au loc după începerea primei etape, autoritatea va relua procedura de evaluare.

Așadar, procedura de evaluare nu putea fi validată. CJJ Hunedoara nu a reluat evaluarea.

În altă ordine de idei, Costel Avram nu avea calitatea de a invita membrii comisiei alături de el, acesta fiind exclusiv atributul președintelui.

Toate celelalte invitații au fost semnate de Mircea Bobora.

Din nou, Costel Avram face un abuz asupra lui Rădescu. Directorul Muzeului Astra din Sibiu nu avea dreptul legal de a face parte dintr-o comisie de contestații deoarece nu are studii de specialitate teatrală și nu activează în domeniul de activitate al teatrului, iar legea are prevederi clare cu privire la acest aspect.

Legătura directă dintre Avram și Sibiu este una pe care GDD o va prezenta într-un alt articol.

În condițiile prezentate, este mai mult decât evident de ce contestația depusă de Rădescu a fost respinsă.

Mai mult, graba de a-l executa pe Rădescu a fost atât de mare încât CJ Hunedoara a reușit o performanță unică.

În aceeași zi, la teatrul din Petroșani au existat doi directori. Cosmin Rădescu a fost director, până la ora 12:01, când a fost sunat de Mircea Bobora.  De la 12:02 până la 16, postul a fost ocupat de Irina Irina Bodea-Burghiu.

Așadar, conform documentelor emise de CJ Hunedoara și vizate de legalitate de secretarul Dan Daniel, mandatul lui Rădescu a încetat la 25.04.2019 și tot în aceeași zi a început mandatul actrița Irina Bodea-Radu Anuțoiu Burghiu..

O altă eroare administrativă este faptul că Bobora a aprobat printr-o dispoziție rezultatul evaluării, care în fapt se demonstrează a fi un  un rezultat nereal. Și asta pentru că la o adunare tematică, elementară, calculul este greșit.

În urma rezultatului final al evaluării cu nota 6,37 care nu e 6,37 pentru că au greșit pe grilele de notare, Rădescu a fost demis în baza unei dispoziții a președintelui CJ Hunedoara. Este vorba despre dispoziția numărul 373. Această dispoziție este avizată de legalitate de secretarul Dan Daniel.

Acesta este un alt abuz înfăptuit de Consiliul Județean Hunedoara, întrucât Rădescu a fost numit manager la Teatrul Dramatic ”Ion. D. Sîrbu” printr-o hotărâre a Consiliului Județean care nu este abrogată nici la ora actuală și a fost destituit în baza unei dispoziții, nerespectându-se astfel principiul egalității actelor administrative.

Numirea lui Rădescu la Teatrul din Petroșani a fost făcută după ce acesta a promovat un concurs pe post în luna aprilie 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai mult, graba a fost atât de mare încât CJ Hunedoara a reușit o performanță. În aceeași zi, la teatrul din petroșani au existat doi directori. Cosmin Rădescu a fost director, până la ora 12:01, când a fost sunat de Mircea Bobora, iar de la 12:02 până la 16, postul a fost ocupat de Irina Bodea-Radu Burghiu.

Conform documentelor emise de CJ Hunedoara și vizate de legalitate de secretarul Dan Daniel, mandatul lui Rădescu a încetat la 25.04.2019 și tot în aceeași zi a început mandatul actrița Irina Bodea-Radu Burghiu..

O altă eroare administrativă este faptul că Bobora a aprobat printr-o dispoziție rezultatul evaluării, un rezultat nereal întrucât la o adunare tematică, elementară,

 

În urma rezultatului final al evaluării cu nota 6,37 care nu e 6,37 pentru că au greșit pe grilele de notare, Rădescu a fost demis în baza unei dispoziții a președintelui CJ Hunedoara care aproba nota evaluării și anume dispoziția numărul

Acesta este un alt abuz înfăptuit de Consiliul Județean Hunedoara, întrucât Rădescu a fost numit printr-o hotărâre a Consiliului Județean care nu este abrogată nici la ora actuală și a fost destituit în baza unei dispoziții, nerespectându-se astfel principiul egalității actelor administrative.

Numirea lui Rădescu prin această HCJ a fost făcută după ce acesta a promovat un concurs pe post în luna aprilie 2018.

Cosmin Rădescu, director TDIDS

Doi ani de procese…

După această ”execuție”, directorul Teatrului a acționat în instanță CJ Hunedoara. Instanța de contencios-administrativ de la Tribunalul Hunedoara, confirmată apoi de cea de la Curtea de Apel Alba Iulia,  a suspendat dispoziția CJ Hunedoara prin care acesta a fost demis. I-au dat câștig de cauză managerului executat și acesta  a fost repus pe funcție, urmând ca ”instanța de fond” să decidă dacă această procedură de evaluare a fost una legală.

Evaluările ulterioare, din anii următori, nu au mai avut loc. Ambele, și cea pentru anul 2019 și cea pentru anul 2020, sunt acționate în instanță și își urmează cursul jjudecății. Motivul? Echipa de execuție de la CJ Hunedoara este aceeași.

De ce trebuie să plece Rădescu?

De ce se dorește executarea lui Rădescu? Pentru o frauda de peste 4 milioane de lei descoperită tocmai într-o misiune de Audit comandată de CJ Hunedoara pentru care Rădescu a făcut plângere penală. Această plângere a fost jucată la ruletă de organele statului din județul Hunedoara.tocmai pentru a acoperi o caracatiță care a acționat și acționează încă în CJ Hunedoara.

Cele 4 milioane de lei se referă doar la neregulile din zona artistică, alte lucrări fiind recepționate în baza unor semnături false. Subiect cu care revenim zilele următoare.

 

 

 

 

[ad_2]

Source link

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Adrian Negrila pe EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
Gaina Constantin pe EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
ce e prostia Regiunea Timis-Hateg? pe Regiunea Vest? Poate Timiș-Hațeg
anonimul pe Mircea-Molot
un cetatean responsabil pe Controale sanitare în şcoli
un cetatean responsabil pe Mostră de necivilizație la Banpotoc